Κρουστικά μηχανικά κύματα – E.S.W.T.

Κρουστικά μηχανικά κύματα - E.S.W.T.

Στο Ιατρείο μας επίσης εφαρμόζουμε εδώ και δεκατέσσερα χρόνια (2003) την πρωτοποριακή μέθοδο με τα κρουστικά μηχανικά κύμματα - E.S.W.T. για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών τραυματισμών, υπό υπερηχογραφικό έλεγχο.

Η θεραπεία αυτή αποτελεί την πλέον σύγχρονη, συντηρητική και ασφαλή αντιμετώπιση πολλών μυοσκελετικών προβλημάτων, ασβεστοποιού τενοντοπάθειας, τενοντοπάθειας, μυικών ρικνώσεων, ανάπτυξη ουλώδους συνδετικού ιστού κτλ. Η εφαρμογή της στηρίζεται στην Ιατρική μέθοδο της εξωσωματικής λιθοτριψίας, δηλαδή την παραγωγή μηχανικών κυμμάτων, μέσω επιταχυνόμενης - ελεγχόμενης κρούσης.

Η μέθοδος αυτή έχει τα εξής αποτελέσματα:

  • Αυξάνει τον μεταβολισμό της περιοχής
  • Διαλύει επασβεστώσεις του τένοντα
  • Αυξάνει την αντοχή του ιστού στον οποίο εφαρμόζεται, σε μηχανικό φορτίο
  • Ελαττώνει τον πόνο
  • Διεγείρει την αναγέννητική ικανότητα των κυττάρων του ιστού, μέσω του μηχανικού ερεθίσματος στον οποίο εφαρμόζεται.

Εφαρμόζεται σε όλες τις τενοντοπάθειες, αλλά και στην ασβεστοποιό τενοντοπάθεια. Τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου, εκεί που όλες οι άλλες συντηρητικές μέθοδοι έχουν αποτύχει, ανέρχονται σε 80%.

Historical ESWT Paradigms Are Overcome: A Narrative Review. Lohrer H, Nauck T, Korakakis V, Malliaropoulos N. Biomed Res Int. 2016;2016:3850461.

Success and Recurrence Rate after Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy for Plantar Fasciopathy: A Retrospective Study. Malliaropoulos N, Crate G, Meke M, Korakakis V, Nauck T, Lohrer H, Padhiar N. Biomed Res Int. 2016;2016:9415827.

Extracorporeal shock wave therapy for patients suffering from recalcitrant Osgood-Schlatter disease]. Lohrer H, Nauck T, Schöll J, Zwerver J, Malliaropoulos N. Sportverletz Sportschaden. 2012 Dec;26(4):218-22.