Κινησιολογική μέθοδος

Aντιμετώπιση μυοσκελετικών τραυματισμών με κινησιολογικό τρόπο

Τα μυοσκελετικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα συχνά τόσο στους αθλητές, όσο και στον μέσο πληθυσμό. Η Επιστήμη της Αθλητιατρικής, έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην συντηρητική αντιμετώπιση των μυοσκελετικών τραυματισμών, όπου αυτή είναι δυνατή, με έναν άλλο τρόπο, τον κινησιολογικό. Ο κινησιολογικός τρόπος θεραπείας στηρίζεται στο γεγονός ότι τα μηχανικά ερεθίσματα (ειδικές ασκήσεις) παράγουν βιολογικό αποτέλεσμα.