Κινησιολογική μέθοδος θεραπείας με ειδικές ασκήσεις

Κινησιολογική μέθοδος θεραπείας με ειδικές ασκήσεις

Εφαρμόζουμε την κινησιολογική μέθοδο θεραπείας με ειδικές ασκήσεις (μηχανικό ερέθισμα) που οδηγούν στην βιολογική απάντηση της τραυματισμένης περιοχής όπως στην χρόνια Τενοντοπάθεια, στους Μυϊκούς τραυματισμούς, ρικνοτική θυλακίτιδα του ώμου κλπ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η επούλωση αποκατάσταση του τραυματισμού χωρίς τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής στις περισσότερες των περιπτώσεων.